Ouder/kind Reading & Healing

ouderkindOuder/kind reading & healing helpt jouw inzicht te krijgen in je gezinssituatie, om je kind en jezelf beter te begrijpen en te begeleiden. Het kan een echte eyeopener zijn, je krijgt die informatie en handvaten aangereikt die leiden tot rust en zorgen voor de juiste beweging en groei.

Hoe ga ik te werk bij een reading van je kind (eren)

In een telefoongesprek stem ik mij af op het kind. Als ik makkelijk telepathisch kan communiceren (wat bijna altijd het geval is), vertel ik in het kort wat ik waarneem. Als dat overeenkomt met de hulpvraag, kan ik vertellen wat ik kan betekenen. Bij een ouder/kind reading hoeft niet altijd het kind bij aanwezig te zijn. Bij een ouder/kind reading & healing vindt altijd een terugkoppeling plaats.

Door mijn telepathisch vermogen kan ik kinderen readen die nog heel jong zijn. Maar ook volwassenen die zich op wat manier dan ook niet kunnen uiten.

Reading & healing is voor alle leeftijden!!!!!!

Een reading & healing op familie en gezin. In deze reading wordt de aard van de relatie tussen jou en je familie of gezin gelezen.

Nieuwetijdskinderen. (wat uitgebreid, je hebt nieuwetijdskinderen die nog jong zijn, maar ook die al ouder zijn. Zelf ben ik ook zo’n nieuwetijdskind.

De kinderen van nu herinneren er ons aan. De Nieuwetijds kinderen zijn gekomen om de samenleving op een grondige manier om te vormen. Eeuwen oude patronen van samenleven en samenwerken af te breken. Het transformatie proces, nieuw geboorte van onze planeet waarin we nu inzitten te bekrachtigen. Deze kinderen hebben niets met de etiketten die de samenleving hen geeft. Ze willen op gelijke voet staan. Bij deze kinderen ervaar ik vaak wie leert wie wat.

Nieuwetijdskinderen zijn in toenemende mate heldervoelend, empatisch en telepathisch. Telepathisch communiceren ervaar ik zelf ook als een natuurlijke manier van communiceren. (aanvoelen zodat woorden overbodig zijn)

Bijzonder communicatie vermogen.

Praten met anderen is niet alleen communiceren met woorden. Tegelijkertijd ook ervaren wat de ander denkt, voelt en ervaart. Daardoor weten ze op een natuurlijke manier, meteen wat de ander eigenlijk denkt, voelt en ervaart. Voor nieuwetijdskinderen is praten met de ander dan ook niet zozeer een poging om met behulp van woorden contact te maken, het is niet zozeer luisteren en spreken, maar het houdt veelmeer in zich invoelend en telepatisch met de ander te verbinden. Verbinden uit de krachten van het hart. Daarin wordt alles transparant, wat fijn is dan hoeven we niet langer te leven in een wereld van leugen en bedrog. Ze leren ons of laten ons zien hoe we in de toekomst allemaal gaan communiceren.

Systeem is gevoelig.

De kinderen van nu komen met een gevoelig lichaam, verdragen niet alles wat voor anderen vanzelfsprekend is. Zoals ons eten dat veel chemische stoffen bevat, shampoo, wasmiddel, enz. Eten van vlees is vaak ook niet goed voor hen. Straling die in vele vormen op ons afkomt kan voor problemen zorgen. Eten dat biologisch is past beter bij hun gevoelige systeem.

De kinderen van nu kunnen zo makkelijk de ander invoelen, dat ze daardoor ook moeilijk hun grenzen kunnen aangeven. Ze pikken makkelijk de gevoelens op van een ander. Waar stopt hun energie en waar begint de energie van een ander. Ze voelen de ander precies aan, en weten wat de ander nodig heeft. Nee zeggen is vaak moeilijk voor de kinderen van nu. Belangrijk daarin dat ze goed leren hun grenzen te bewaken. Doordat ze zo makkelijk alles opnemen, raken ze vaak overbelast. Trekken zich terug of worden over actief.

Nieuwetijdskinderen hebben meestal een eindeloos geduld met anderen. Tot dat ze merken dat de ander niet echt bereid is om verder te groeien. Verbreken dan intuïtief het contact. Hun actie lijkt dan soms grillig, eindeloos geduld en anderzijds een duidelijke afwijzing van een ander. Vaak is het waarom niet duidelijk, maar wisselvallig is het niet.

Kinderen van nu kunnen overkomen als rebels, anders of eigenzinnig. Het is niet hun intentie om dit te zijn Ze willen gewoon zich zelf zijn. Als daar geen ruimte voor is kunnen ze zich verloren voelen.

Nieuwetijdskinderen zijn zich innerlijk bewust van een opdracht. Ze voelen en weten dat ze niet zomaar naar de aarde gekomen zijn, maar dat ze hier een belangrijke opdracht te vervullen hebben. Zij hebben daarbij de hulp van de volwassenen om hen heen nodig om zich van dat gevoel van een opdracht bewust te blijven, en het niet kwijt te raken door de vele problemen, de afwijzing, de eenzaamheid en het onbegrip waarop een nieuwetijdskind rekenen moet. Wanneer een nieuwetijdskind dat sterke bewustzijn van een opdracht verliest, dan verliest het in wezen zichzelf. Zo zeer is het diepste wezen van het kind vervlochten met die levensopdracht. Soms hebben zij ook de hulp van opvoeders, vrienden en vriendinnen nodig om zich van die opdracht bewust te blijven.