Reading & Healing

Wat is een reading?

Het woord readen staat voor helder waarnemen(“helder zien”). In een reading wordt de energie in je aura gelezen. De aura is een energie veld dat ons doordringt en omringt. Het is verbonden met ons als persoon maar ook met ons wezen/ ziel. De aura bevat een schat aan informatie over jou en je leven(s). De aura is als het ware een dik boek met daarin jouw complete levensverhaal. Tijdens een reading wordt je voor gelezen uit jouw boek.

Je hoeft er niets voor te doen. Ik kijk naar de energie om je heen en de verbindingen met je ziel. Daar komt voor mij veel bruikbare informatie uit die ik vertaal naar bruikbare inzichten.

Niets zweverigs. Je krijgt op deze manier een duidelijk overzicht over je levenssituatie.

Elke reading is uniek en individueel gericht. Het geeft je een levendige, actuele informatie over jezelf, specifieke behoeften en trillingen op dit moment in je leven. Geeft antwoord op vragen zoals: Wie ben ik? Wat kom ik hier doen? Waar sta ik nu? En helpt je je richting te bepalen. Een healing geeft je ruimte. Maakt je eigen helende energie wakker. Beide geven een helend effect en wijzen je de richting van de liefde naar je eigen hart.

Hoe gaat een reading?

Tijdens een reading maak ik contact met je wezenlijke niveau en stem me af op je energie stroom. Ik lees met mijn derde oog (6 de chakra). En maak gebruik van de kanalen: helderzien, -voelen, -horen,-weten, gidsen, enz. En mijn vermogen om telepathisch te communiceren.

Voor wie is een READING bedoeld?

Ieder persoon leeft om te leven, te ervaren. Door ervaringen leer je en verkrijg je inzichten die als persoon belangrijk zijn.

Een reading voelt als een warm bad door het contact met je ziel. Het helpt als een zet in de goede richting van je levensweg.

Soorten Readingen

Reading van je ziel

Een reading & healing helpt je om naar die bron in jezelf terug te keren. Je te verbinden met jezelf, niet wat je mist, maar wat je bent. In een reading & healing wordt zichtbaar wat in de weg staat om te zijn wie je bent. Zo dat wat oud is, wat je niet meer dient, los gelaten kan worden. Op die gebieden te transformeren waar je ziel om vraagt. Geen verandering, zoals je van kleding verandert. Maar een echte make-over. Zo ontstaat er ruimte, je ware kracht, talenten, schoonheid wat jouw uniek maakt kan zich ontplooien. Verloren delen van jezelf vindt je terug  Het opent de weg naar wie je ten diepste kunt zijn. Het hoogste en beste in jou en welk geschenk je de wereld op dit moment kunt geven.

Het verhaal van je ziel is wat je tegelijkertijd drijft en tegen houdt.  Dat die elkaar begroeten en vriendschap sluiten. 

Een reading van je ziel helpt je om los te laten.

Het leven is ontwikkeling. Het leven stroomt niet achteruit. Het leven blijft ook niet bij gisteren staan. De energie stroomt altijd verder. Zo heeft je verleden een reden. Het verleden heeft het heden gecreëerd. Wat heb ik ervan geleerd. Waarom heb ik dat ervaren. Vertrouw erop dat alles een reden heeft.

Wat is de rode draad in je leven welke dingen herhalen zich keer op keer. De dingen herhalen zich tot dat je het snapt en kunt transformeren. Zodat het verleden vruchtbaar kan zijn in het heden.

Oude denkpatronen, oude structuren, oude waarheden, mechanismes, angsten, illusies, overtuigingen, gehechtheden, onverwerkte herinneringen uit vorige levens die leven in je ziel, belemmeren je te zijn wie je werkelijk bent.

Een reading van je ziel kan je hierbij helpen. Op die gebieden te transformeren waar je ziel om vraagt. Geen verandering, zoals je van kleding verandert. Maar een echte make-over.

Een reading van je ziel geeft je inzicht over:  wie je bent, wat je hier komt doen.

We checken in, in het aardse leven en naar zoveel tijd checken we weer uit. In die tussen tijd zijn we hier op Aarde te gast. Het doel om naar de Aarde te komen is voor iedereen het zelfde. Zijn wie je werkelijk bent, doen wat je graag wilt doen. Vanuit je hart te schitteren. Je herinneren wie je bent, wat je hier komt doen. Je kracht te centreren. Je te herinneren aan je eigen Grootsheid en welke geschenken je de wereld op dit moment kunt geven.  De Liefde terug te brengen naar de Aarde, door jezelf te durven zijn. Van jezelf te houden.

Jij bent uniek. Krachten en kwaliteiten hebben we bij onze geboorte meegekregen. Het is aan jouw om ze te ontdekken. Alles wat je nodig hebt om te weten is in jezelf aanwezig. Je hoeft je alleen maar te herinneren. Hoe meer je je kracht, talenten, kwaliteiten, schoonheid  waardeert, hoe meer ze opbloeien. Als er geen twee mensen gelijk zijn, hoeven we ons niet langer met elkaar te vergelijken. Een vervuld leven betekent dat je leeft volgens je bestemming, je talenten en kwaliteiten. Je bent een deel van het groter geheel. Neem je plaats in. Wees trouw aan jezelf.

Ouder/kind reading & healing helpt jouw inzicht te krijgen in je gezinssituatie, om je kind en jezelf beter te begrijpen en te begeleiden. Het kan een echte eyeopener zijn, je krijgt die informatie en handvaten aangereikt die leiden tot rust en zorgen voor de juiste beweging en groei. Vaak is een sessie al voldoende. (lees verder onder het kopje ouder/kind reading)

We leven in een spannende tijd en bijzondere tijd van transformatie.

Overal gaat de bezem door heen. Oude structuren vallen om. We maken de verschuiving vanuit ons hoofd (denken en ego-gericht), naar ons hart (voelen). Van materie naar spiritueel. De leider volgen naar leiding geven aan je eigen leven. Van een waarheid, naar je eigen waarheid.  Het manlijke is de afgelopen eeuwen te dominant geweest. Het is nu de tijd om het manlijke en het vrouwelijke in balans te brengen. Alles wordt transparant!

Hier zijn veel  voorspellingen  over gedaan. 21-12-2012 eindigt de lange telling van de Maya-kalender en de vijfde grote cyclus, die begon 3114 v. C. Overal ter wereld is deze datum als eind- en begindatum van een grote tijdcyclus bekend, bij de Maori’s, de Zulu’s, de Amazone- indianen, de Inca’s, de Hopi’s en de oude Egyptenaren.

Het einde van de (illusie) tijd. Geen verleden en toekomst, maar we leven in het nu. Niet iemand worden maar zijn wie je bent, je ware ik. Bewust zijn. In deze krachtige veranderingen zitten we nu in een tussen fase. Een overgang van een leven waarin we afgesneden zijn van ons gevoel, ons hart, onze Ziel, naar een leven waarin we vanuit ons gevoel en in eenheid en heelheid met elkaar leven. Naast elkaar leven vanuit onvoorwaardelijke liefde, vrede en harmonie. Waarin we respect vol omgaan met alle levende wezens. Ervaren dat wij als mens onderdeel zijn van het groter geheel.

Een Hopi oudste spreekt:

“You have been telling people that this is the eleventh hour.
Now you must go back and tell people that this is the hour!
And there are things to be considered:
Where are you living?
What are you doing?
What are your relationships?
Are you in right relation?
Where is your water?
Know your Garden.
It is time to speak your truth.
Create your community.
Be good to yourself.
And not look outside of yourself for a leader.
 This could be a good time!
There is a river flowing very fast.
 It is so great and fast that there are those who will be afraid.
They will hold on to the shore.
They will feel that they are being torn apart, and they will suffer greatly.
Know that the river has its destination.
The elders say that we must let go of the shore,
 push off into the middle of the river,
 keep our eyes open,
and our heads above the water.
See who is in there with you and celebrate.
At this time we are to take nothing personally,
 least of all, ourselves.
For the moment that we do,
our spiritual growth comes to a halt.
The time of the lone wolf is over.
Gather yourselves!
Banish the word struggle from your attitude and your vocabulary.
 All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.
We are the ones that we have been waiting for.”

– The Elders, Oraibi, Arizona Hopi Nation.

Een reading op werk en organisatie

Deze reading kan je laten zien wat werk voor jou en jij voor je werk betekent. Wie inzicht  wil krijgen in het eigen functioneren in werk en loopbaan mogelijkheden.

Wanneer een reading op werk  en organisatie:

  • Waar ligt jouw kracht?
  • Welke plek neem je in?
  • Waar liggen jouw kwaliteiten?
  • Waar liggen jouw valkuilen?
  • Wat heb je nodig om in beweging te komen?
  • Als je een nieuwe richting in wilt slaan.


Een reading bij rouwverwerking.

Zie kopje contact met overleden.

 

De reading lees ik vanuit veiligheid en respect. Je vragen zijn hierbij altijd het uitgangspunt. Tijdens de reading kun je gewoon vragen stellen. Aan het einde van elke reading vindt een healing plaats. Het ontvangen van een reading & healing werkt helend.