Licht, laat je mooie licht helder Stralen. Jij bent uniek. Jouw leven heeft onschatbare waarde.

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.

Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis,

waar we het allerbangst voor zijn.

We vragen ons af:

Wie ben ik dat ik briljant buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?

Maar waarom eigenlijk niet?

Je bent toch een kind van God?

Dat je je kleiner voordoet dan je bent

komt de wereld niet ten goede.

Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent,

opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.

Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.

Niet in slechts enkelen van ons, maar in ons allemaal.

Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen

onbewust toestemming dat ook te doen.

Als wij bevrijd zijn van onze angst,

bevrijd onze aanwezigheid automatisch anderen.

Nelson Mandela

Mensen met een beperking.

Reading & healing voor mensen met een meervoudige verstandelijke beperking.

Steeds vaker wordt ik gevraagd om een reading & healing te geven bij mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking. Door mijn telepathisch vermogen is het voor mij gemakkelijk om met hen te communiceren. Telepathisch communiceren is de taal van je ziel.

Communiceren van hart tot hart. Een oertaal waarin je je niet in woorden uitdrukt. Een hartverbinding die je kunt maken met elke vorm van leven. Deze hartverbinding is er altijd al geweest. Nu is het de tijd dat we deze manier van communiceren ons weer gaan herinneren. Het is de taal van het hart. De taal die iedereen verstaat. Het communiceren gaat via helder weten en je zintuigen. Zo kun je communiceren met elke vorm van leven.

Ouders die bezorgd zijn over de ontwikkeling of het gedrag van het kind en daarbij hulp nodig hebben is een reading & healing zeer effectief.

Reading & healing voor mensen met een meervoudige verstandelijke beperking, helpt jouw inzicht  te krijgen in het kind en jezelf beter te begrijpen en te begeleiden. Het kan een echte eyeopener zijn, je krijgt die informatie en handvatten aangereikt die leiden tot rust en zorgen voor de juiste beweging en groei.  Vaak zijn 2 of 3 sessies al  voldoende.

De reading & healing geef ik vanuit veiligheid en respect. Je vragen zijn hierbij het uitgangspunt. Vragen zouden kunnen zijn?

Ouders en verzorgers die graag willen weten wat erin een kind omgaat?

Bezorgd zijn over de ontwikkeling of het gedrag van het kind?

Wel of niet doorgaan met een behandeling?

Bij het vinden van geschikte woonvoorziening?

Hoe ga ik te werk bij een reading & healing voor mensen met een meervoudige verstandelijke beperking.

In een telefoongesprek stem ik mij af op het kind. Als ik makkelijk telepathisch kan communiceren (wat bijna altijd het geval is), vertel ik in het kort wat ik waarneem. Als dat overeenkomt met de hulpvraag, kan ik vertellen wat ik kan betekenen. Bij een reading & healing voor mensen met een meervoudige verstandelijke beperking  hoeft niet altijd het kind bij aanwezig te zijn. Er vindt altijd een terugkoppeling plaats.

Door mijn telepathisch vermogen kan ik kinderen readen die nog heel jong zijn. Maar ook volwassenen die zich op wat manier dan ook niet kunnen uiten.  Leeftijd van 0 tot 100.