Help elkaar om te groeien.

Help elkaar om te groeien.

Reading & healing voor mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking.

Steeds vaker wordt ik gevraagd om een reading & healing te geven bij mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking. Door mijn telepathisch vermogen is het voor mij gemakkelijk om met hen te communiceren. Telepathisch communiceren is de taal van je ziel.

Communiceren van hart tot hart. Een oertaal waarin je je niet in woorden uitdrukt. Een hartverbinding die je kunt maken met elke vorm van leven. Deze hartverbinding die je kunt maken met elke vorm van leven. Deze hartverbinding is er altijd al geweest. Nu is het de tijd dat we deze manier van communiceren ons weer gaan herinneren. Het is de taal van het hart. De taal die iedereen verstaat. Het communiceren gaat via helder weten en je zintuigen. Zo kun je communiceren met elke vorm van leven.

Een moeder van een kind met een (meervoudig) verstandelijke beperking vraagt mijn hulp voor haar zoon. Haar zoons gedrag is verandert, van vrolijk naar licht en snel  geraakt. Wat zich o.a uit in verbaal harde geluiden maken, deuren hard dicht slaan. In de reading & healing die ik geef aan zijn moeder vertelt hij mij waarom hij zo reageert. ( via de moeder maak ik op ziel niveau contact met hem) Hij geeft ook de oplossing aan voor zijn probleem.

Hoe simpel kan het zijn. Zijn verandering in gedrag heeft te maken met een verandering die pas heeft plaats gevonden in de groep waar hij woont. In de groep is een mede bewoner plotseling overleden. Aandacht en zorg van zijn begeleiders gaan uit naar deze bewoner. Wat heel begrijpelijk is. Er moet veel geregeld worden omtrent het plotseling overlijden van de mede bewoner. Aandacht en zorg van zijn begeleiders gaan uit naar deze bewoner. Wat heel begrijpelijk is. Er moet veel geregeld worden, los van wat het emotioneel met iedereen doet. Het enige wat hij wil is dat hij betrokken en gezien wil worden, in het proces van afscheid nemen van deze bewoner,  door zijn begeleiders. Door onder andere praktische dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld de tafel te dekken. Op dieper niveau geeft hij aan hoe je je met elkaar kunt verbinden op een manier hoe je samen kunt rouwen. Niet los van elkaar maar samen.

Haar zoon vertelt mij nog meer op zielniveau. Over het stukje ontwikkeling waar hij nu in zit. Als jongvolwassene verandert er veel in hem. Hij heeft speelruimte nodig om te leren, hoe hij met deze nieuwe energie moet leren omgaan in hem. Door dat hij telepathisch met mij communiceert, over wat erin hem leeft, kan ik een brug slaan naar zijn moeder. Die de signalen die hij nu uitzend beter kan begrijpen. En vervolgens delen met de begeleiders van haar zoon.

Als ik naar een aantal weken contact opneem met de moeder, is haar zoon al meer in harmonie met zich zelf en haar omgeving.