De reis naar je volgende bestemming, start vanaf waar je nu staat…..

De reis naar je volgende bestemming, start vanaf waar je nu staat…..

Vreemd dat je dingen herinnert, mensen, plaatsen, momenten in de tijd die in je hart gegrift staan. Terwijl andere verdwijnen in de mist. Of diep verborgen liggen in jou om wakker te worden. Toen ik jong was zag ik geen pad voor mij. Ik nam gewoon de ene stap na de andere. Altijd vooruit, ergens naar toe. Ik wist niet waar heen. Op een dag draaide ik mij om en keek terug en zag dat elke stap een keuze was op mijn pad. Om naar links te gaan, naar rechts te gaan, vooruit of stil te staan op mijn pad. Elke dag de keus tussen goed of slecht, liefde of angst, trouw zijn aan mezelf of aan een ander, kracht/innerlijk weten of controle. Het totaal van die keuzes is mijn pad. Waar ik nu sta.

Als kind heb ik pijnlijke ervaringen opgedaan, door slechte keuzes van anderen. De keuze om andere mensen pijn te doen is altijd een verkeerde keuze…De pijnlijke ervaringen uit mijn jeugd hebben wel een belangrijke rol gespeeld op mijn pad. En er aan bijgedragen wie ik nu ben en waar ik nu sta op mijn pad. Het oordelen over mezelf of een ander vrij te geven en mijn pijn te helen. Maken mij vrij. Mijn pad is mijn pad. Het is niet beter of slechter dan het pad van een ander. Daarom heeft het geen zin om te oordelen over het pad dat ik bewandel of een ander bewandelt. Iedereen bewandelt zijn eigen pad.

Je ziel heeft er voor gekozen om hier nu te zijn. Je pad  ligt niet vast. Je ziel wil ervaren en groeien. Voor haar aardse reis heeft ze een bepaalde keuze gemaakt en een voornemen om specifieke thema’s te onderzoeken. Daarom trekken wij bepaalde situaties en mensen aan. Terug kijken naar het verleden; kijk welke les je er in kunt ontdekken. Kijk je terug en zeg je: ‘ik wou dat ik het maar niet gedaan had’.  Zie het niet als een fout maar als een leermoment. Alles herhaalt zich tot dat je het snapt.  Herken je les. Leer van je verleden. Kijk anders  terug naar situaties, gebeurtenissen en mensen die op je pad  zijn of waren. Stel jezelf de vraag: ‘wat heb ik hier in te leren’.  Een les wat zich ontvouwt als een thema in je leven. Een thema van je ziel om in dit leven te ervaren en in te groeien. Je ziel stuurt je op allerlei mogelijke manieren aan in dit leven, om zoveel mogelijk ervaringen op te doen in het thema wat je hebt gekozen in dit leven om te kunnen groeien. Groeien en bewegen de volgende stap nemen op je pad, naar het beste voor jou in je persoonlijke ontwikkeling.  Zie je ervaringen en keuzes die je hebt gemaakt op je pad. Laat deze keuzes en ervaringen je niet belemmeren om in beweging te blijven en te groeien. In welke richting heeft het je gebracht? Waar sta je nu op je pad? In welk hoofdstuk zit je in je leven?  Welke stap kun  je nu het beste zetten?  Daag jezelf uit. Geef zelf vorm en richting aan je leven. Ook al is het een kleine stap.  Kleine stapjes maken een grote stap.  Elke uitdaging op je pad is een uitnodiging om te groeien.  Sta open en ontvang daarbij de ondersteuning die je daarin kunt gebruiken om te groeien. De reis naar je volgende bestemming, start vanaf het punt waar je nu staat. Weet dat je oneindig veel mogelijkheden in je draagt. Gebruik elke  stap in jezelf om je in die richting te bewegen wat jou het meeste dient, voeg het toe aan de delen die je kent van jezelf om te worden wie je ten diepste kunt zijn…..het hoogste en beste in jou.  Je bent geweldiger dan dat je je kunt voorstellen.