Ik laat los wat macht over mij heeft.

Ik laat los wat macht over mij heeft.

Voor jaar 2016 lieten allerlei ‘machten’ zich aan mij zien. In een lange periode van griep.

Machten als de overheid, maatschappij, religie, geld, opvoeding, overtuigingen, manipulatie, ondermijnende energie, wat anderen van mij vinden, etc.

Deze machten laten zich groot aan mij zien. Ze  laten mij voelen dat ik klein ben. Klein, zodat ze mij kunnen vangen en gevangen houden in het web van hun macht. Zij laten mij zien en voelen hoe ik mijn leven moet inrichten.  Als of ik geen zeggenschap heb over mijn leven.

Ik laat deze machten los. Ik laat los wat macht over mij heeft. Steeds op een dieper niveau. Dieper en dieper.

Ik waardeer mijn waardes opnieuw op. Mijn leven zo in te richten naar mijn verlangens. Integreer mijn grenzeloze zelf.

Leven met steeds minder angst,  onzekerheid, minder gehecht, minder nodig en meer te ontvangen, minder veel eisend en hartstochtelijker, liefdevoller en minder moeite om dit te bereiken.

Mijn talenten delen om mezelf en anderen te bevrijden wat in de weg staat om vrij te zijn van pijn, gehechtheden, geschiedenis, elke andere situatie van mij of uit een ander leven, die mijn levenskracht wegzuigen. Ik laat los wat macht over mij heeft.

Nieuwe periode begint, nieuwe cirkel met een hoge trilling. Lichter, sneller, vrijer, overgave en vrediger in mezelf.

Naar een wereld van overvloed, vrijheid, vrede en onvoorwaardelijke liefde voor ons allemaal.