Vreugde en levenskracht laten stromen door de juiste focus. Dit leert mij een kind in een ouder/kind reading & healing.

Vreugde en levenskracht laten stromen door de juiste focus. Dit leert mij een kind in een ouder/kind reading & healing. Wat ik graag met jullie wil delen!

Onze Aarde bestaat al miljoenen jaren. In vergelijking daarmee beslaat ons Aardse leven niet meer dan 1 bladzijde in een dik boek. Maar niet even minder belangrijk of groots.

Het leven is een geschenk.

De kinderen van Nu herinneren ons hier aan. De kinderen van Nu leren ons  terug te gaan naar de Essentie.  Het kan toch niet zo zijn dat we alleen maar hier zijn om te consumeren.

In een ouder/kind reading bracht een kind zijn moeder en mij terug naar deze Essentie.

Het kind was niet aanwezig tijdens de ouder/kind reading, ik maakte gebruik van mijn telepathisch vermogen. Communiceer telepathisch met het kind . Vanaf het moment dat ik op zielniveau contact maak met dit kind, legt hij mij het woord: duurzaamheid in de mond. Nu is het woord duurzaamheid een container begrip geworden. Dit is voor mij geen obstakel. Ik volg de energie, geef daar woorden aan.

Zijn moeder maakt zich zorgen over zijn gezondheid. Vraagt zich geregeld af, wat er in het hoofd van haar kind omgaat. Haar kind is vanaf zijn geboorte, heel veel ziek. Hij heeft in zijn jonge jaren al veel tijd door gebracht in ziekenhuizen.

Het kind deelt de pijn niet van zijn moeder.  Wil het ook niet voeden. Zijn missie in dit leven is zijn aandacht richten op wat voor hem waardevol is: de energie die hij heeft optimaal leert te gebruiken.

Op momenten dat hij zich terug trekt in zich zelf, waarin hij niet aanspreekbaar is voor zijn omgeving.  Ook niet op uitnodigingen in gaat van zijn omgeving. Zijn o.a. van die momenten waarin zijn moeder zich zorgen maakt over hem,  geen contact krijgt met haar kind. Zich afvraagt wat er allemaal omgaat in het hoofd van haar kind.

Voor haar kind zijn dat van die momenten waarin hij zijn energie op een natuurlijke manier bewaakt en beschermt. Zich oplaad, herstelt van zijn inspanningen. Die (vele)  momenten heeft hij nodig op een dag.

Als ik de energie  vertaal van haar zoon, is dit een eyeopener voor de moeder.  Ze ervaart en ziet nu de momenten waarin er wel optimaal contact is met haar zoon, ook in de momenten dat hij zich terug trekt.

Haar zoon zorgt goed voor zich zelf. Gaat op tijd naar bed, neemt gedurende de dag de rust die hij nodig heeft. Is vooral niet bezig met wat hij niet kan!. Dat is best veel als je hem  vergelijkt met leeftijdgenootjes. (De moeder heeft hierin een waardevolle bijdrage geleverd. Door op school en directe omgeving samen met haar zoon alles omtrent zijn ‘ziekte’ transparant te maken.  Zodat hij zich zelf kan zijn.)

Besteed aandacht aan wat hij echt graag wil. Daar heeft hij wonderlijk genoeg voldoende energie voor: door het goed te bewaken.

Zijn levenskracht en vreugde stroomt, door de juiste focus. Zijn fysieke klachten beperken hem hier niet in.