Vreugde en levenskracht laten stromen door de juiste focus. Dit leert mij een kind in een ouder/kind reading & healing.

Vreugde en levenskracht laten stromen door de juiste focus. Dit leert mij een kind in een ouder/kind reading & healing. Wat ik graag met jullie wil delen!

Onze Aarde bestaat al miljoenen jaren. In vergelijking daarmee beslaat ons Aardse leven niet meer dan 1 bladzijde in een dik boek. Maar niet even minder belangrijk of groots.

Het leven is een geschenk.

De kinderen van Nu herinneren ons hier aan. De kinderen van Nu leren ons  terug te gaan naar de Essentie.  Het kan toch niet zo zijn dat we alleen maar hier zijn om te consumeren.

In een ouder/kind reading bracht een kind zijn moeder en mij terug naar deze Essentie.

Het kind was niet aanwezig tijdens de ouder/kind reading, ik maakte gebruik van mijn telepathisch vermogen. Communiceer telepathisch met het kind . Vanaf het moment dat ik op zielniveau contact maak met dit kind, legt hij mij het woord: duurzaamheid in de mond. Nu is het woord duurzaamheid een container begrip geworden. Dit is voor mij geen obstakel. Ik volg de energie, geef daar woorden aan.

Zijn moeder maakt zich zorgen over zijn gezondheid. Vraagt zich geregeld af, wat er in het hoofd van haar kind omgaat. Haar kind is vanaf zijn geboorte, heel veel ziek. Hij heeft in zijn jonge jaren al veel tijd door gebracht in ziekenhuizen.

Het kind deelt de pijn niet van zijn moeder.  Wil het ook niet voeden. Zijn missie in dit leven is zijn aandacht richten op wat voor hem waardevol is: de energie die hij heeft optimaal leert te gebruiken.

Op momenten dat hij zich terug trekt in zich zelf, waarin hij niet aanspreekbaar is voor zijn omgeving.  Ook niet op uitnodigingen in gaat van zijn omgeving. Zijn o.a. van die momenten waarin zijn moeder zich zorgen maakt over hem,  geen contact krijgt met haar kind. Zich afvraagt wat er allemaal omgaat in het hoofd van haar kind.

Voor haar kind zijn dat van die momenten waarin hij zijn energie op een natuurlijke manier bewaakt en beschermt. Zich oplaad, herstelt van zijn inspanningen. Die (vele)  momenten heeft hij nodig op een dag.

Als ik de energie  vertaal van haar zoon, is dit een eyeopener voor de moeder.  Ze ervaart en ziet nu de momenten waarin er wel optimaal contact is met haar zoon, ook in de momenten dat hij zich terug trekt.

Haar zoon zorgt goed voor zich zelf. Gaat op tijd naar bed, neemt gedurende de dag de rust die hij nodig heeft. Is vooral niet bezig met wat hij niet kan!. Dat is best veel als je hem  vergelijkt met leeftijdgenootjes. (De moeder heeft hierin een waardevolle bijdrage geleverd. Door op school en directe omgeving samen met haar zoon alles omtrent zijn ‘ziekte’ transparant te maken.  Zodat hij zich zelf kan zijn.)

Besteed aandacht aan wat hij echt graag wil. Daar heeft hij wonderlijk genoeg voldoende energie voor: door het goed te bewaken.

Zijn levenskracht en vreugde stroomt, door de juiste focus. Zijn fysieke klachten beperken hem hier niet in.

Wat er op mijn pad komt als ziener en heler tijdens energetische huisreiniging.

Wat er op mijn pad komt als ziener en heler tijdens energetische huisreiniging.

Een ouder paar benaderd mij met de volgende hulp vraag voor hun kind: het kind heeft last van nachtmerries, ziet dingen die zij niet zien. Voelt zich in bepaalde ruimtes van het huis niet prettig en durft daar niet alleen te zijn of naar toe te gaan.

Als ik in het huis ben, verbind ik mij met de energie van het huis en de plek, en maak op zielsniveau contact met het kind. Op dat moment gaat voor mij de energie lopen, mijn werk als ziener en heler start.  Alle energie die nodig is om gezien te worden en wat daarin geheeld en gezuiverd mag worden, waarom het kind nachtmerries heeft en dingen ziet en in bepaalde ruimtes van het huis niet alleen durf te zijn, worden voor mij zichtbaar. Ook dat wat niet genoemd is en in de “tijd’ staat om geheeld te worden wordt zichtbaar. Alles wat ik waarneem (voel, hoor en zie) vertel ik aan de ouders, overleg met hen wat geheeld en gezuiverd mag worden. Daarin ben ik als heler en ziener verbonden met het Groter Geheel.

Op zielniveau maak ik contact met het kind en communiceer telepathisch met het kind. Het kind laat mij “zien” en neemt mij daarin bij de hand ( niet letterlijk) en laat mij ervaren en  zien hoe hij droomt en wat hij droomt.

Even voor de duidelijkheid ik weet nooit van te voren hoe het loopt: ik volg de energie. Alle informatie die ik krijg, deel ik met de ouders. Zij krijgen heel veel info en inzichten over hun kind.

Het kind heeft veel dromen met het thema: oorlog. Ouders bevestigen dit. Als ik in de kelder kom ontdek ik waarom het kind deze dromen droomt. Ik tref daar de ziel aan van een vrouw, die nog niet weet  dat ze dood is. Door mij met haar te verbinden, krijg ik haar verhaal te zien en te horen in het stuk dat nodig is waarvoor ik gekomen ben.

De kelder was tijdens de tweede wereldoorlog verbonden met een geheim gangenstelsel , waarin je ondergronds de stad uit kon.  Dit gangenstelsel gebruikte zij om Joodse kinderen in de tweede wereldoorlog, elders een veilig onderkomen te geven. De vrouw is tijdens een razzia gedood. Het kind pikte de energie van deze vrouw op. Verwerkte dit in zijn dromen. Hielp daarin op een bepaald niveau deze vrouw om haar te “bevrijden”, wat belastend is voor het kind. Verwerkt in zijn droom ook weer zijn eigen ervaring in wat hij ziet en niet kan uiten.

Samen met de engelen en lichtwezens, laat ik de vrouw weten dat ze dood is, en begeleiden wij haar naar het licht. De vrouw is dankbaar dat ze nu naar het licht mag gaan. Ze nam haar taak om de Joodse kinderen een veilig onderkomen te geven zo serieus, dat ze niet besefte dat ze al dood was. Alles wat daarin gezien of geheeld mag worden vindt plaats. Ik zuiver de kelder en ook alle andere ruimtes waarin de energie voor het kind belastend is. Telepathisch communiceer ik met het kind, om hem af te stemmen op de nieuwe energie en  vertel wat er gebeurd is. Geef daarin alle info die vrijkomt, door aan de ouders. Wat ik hierboven beschrijf is een klein stukje van wat ik deed tijdens deze energetische huisreiniging. De ouders krijgen tijdens de sessie veel info en handvatten aangereikt om het kind beter te begrijpen in wat het “ziet en voelt”, in wat zij niet “zien of voelen”.

Als ik een aantal weken naar de energetische huisreiniging contact heb met de ouders. Heeft het kind geen nachtmerries meer waarin zijn dromen verbonden zijn met de vrouw die in de tweede wereldoorlog in het  huis gedood is. Bij de ouders en het kind is rust. Ouders vinden een weg naar elkaar en het kind om vorm te geven aan, hoe ze hun kind kunnen begeleiden in wat het “ziet en voelt”. Wat zorgt voor de juiste beweging en groei van het kind.