Veel kinderen van nu maken het onzichtbare, zichtbaar.

Veel kinderen van nu maken het onzichtbare, zichtbaar.

Ze zien dingen die voor hun zichtbaar zijn maar voor de meesten volwassenen onzichtbaar zijn. Wat ze zien, ervaren ze als normaal. Ze zien overledenen. Deze overledenen zijn meestal familieleden zoals opa’s en oma’s.  Dit is geen nieuw gegeven. Als een kind het onzichtbare, zichtbaar maakt is dat iets wat bij het kind hoort. Deze mooie gave hoort bij hen.

Al vele mensengeneraties zijn kinderen met deze gave uitgerust. Nieuw is dat in deze tijd ouders meer open staan voor deze gave, en hun kinderen hierin steunen. Deze steun is belangrijk voor deze kinderen om hun gave te behouden en verder te ontwikkelen.  De natuurlijke band zo te behouden met hun dierbaren die over zijn. Het zien van deze overledenen kan problemen geven voor een kind als zijn omgeving negatief reageert op wat het ziet. Of als er geen veilige ruimte is voor het kind om zich hierover te uiten. Het kind kan ook angstig reageren op wat het ziet, omdat ze een opa of oma zien die ze niet gekend hebben. Zo van wie is die vrouw die naast opa zit. Vaak verschijnen overleden, of beter gezegd zien kinderen ze, als ze in rust zijn. Op het moment dat ze gaan slapen.  Kinderen kunnen dan angstig of onrustig reageren, omdat er tegen hun gepraat wordt. Als reactie hierop kan het zijn dat ze met het licht aan willen slapen.  Heel druk zijn voordat ze gaan slapen om zo dat wat ze ‘zien’ op die manier te negeren.

Vaak gaan kinderen ook op een hele natuurlijke manier om met wat ze ‘zien’. Zo vertelde mij een kind dat zijn overleden oma hem kwam troosten in een  tijd dat hij het moeilijk had. Dit kind was pas van basisschool veranderd. De nieuwe omgeving maakte hem onzeker. Als hij in bed lag te huilen kwam zijn overleden oma hem troosten.  Deze lieve troostende energie van zijn oma maakte hem sterker en rustiger. Het hielp hem om op de nieuwe basisschool al gauw nieuwe vrienden te maken en zich thuis te voelen op de nieuwe school. In het aardse leven hadden deze jongen en zijn oma een sterke band. Nu ze niet meer deel uitmaakt van het aardse leven blijft deze band bestaan.          Liefde overwint alles.

Naast het zien van overledenen kunnen kinderen ook lichtwezens, engelen, en gidsen zien. Zij helpen de kinderen, bij hun missie: levensdoel. De missie van deze kinderen is hard nodig, om eeuwen oude patronen van samenleven en samenwerken af te breken. Deze kinderen hebben niets met etiketten die de samenleving hen geeft. Ze willen op gelijke voet staan, een gesprek als gelijkwaardige vanuit een open houding met begrip. We zijn allemaal omringt door lichtwezens, engelen, overleden dierbaren en gidsen. Alleen deze kinderen communiceren met hen, krijgen onderricht van hen, om zo sterker te worden in hun missie en te helpen bij hun levenstaken.

De juiste spirituele begeleiding van deze kinderen is belangrijk. Via reading/healing en persoonlijke begeleiding help ik kinderen en ouders.

Beperking. Vind je beperking, ga aan je beperking voorbij

Beperking. Vind je beperking, ga aan je beperking voorbij.

Hoeveel kun je aan? Dankbaar ben ik over het inzicht dat ik hierover kreeg tijdens een ouder/kind reading & healing.

Een moeder van een kind met een (meervoudig) verstandelijke beperking vraagt mijn hulp voor haar zoon, dit is op advies van een begeleidster van haar zoon. Haar zoons gedrag is verandert, het is te lang geleden dat ze hem heeft zien lachen. Hij trekt zich steeds meer terug in zijn ‘eigen’ wereld.

In de reading & healing die ik geef aan zijn moeder ( via de moeder maak ik op ziel niveau contact met hem) brengt hij mij terug naar de eerste jaren van zijn leven. Hij ziet hoe anderen staan en lopen. Hij vraagt zich af hoe zij dat doen. Hij wil dat ook kunnen. Er is een diep verlangen in hem om te kunnen lopen. Dit bereikt hij, als hij 5 en half is. Zijn ouders spelen natuurlijk een belangrijke rol hierin. Het lopen schenkt hem veel vreugde. Voor hem is dit een hele prestatie. Een groot mijlpaal. Hij laat mij dit diep van binnen voelen, wat voor euforisch gevoel dit geeft bij hem. Hij geniet intens dat hij zijn doel: te leren lopen heeft bereikt met kleine stapjes. Waarin hij aan zijn eigen beperking voorbij gaat. Wat hij mij laat voelen, vertaal ik in woorden, dat hij in het  Guinness book of record vermeld mag worden.  Het is zo bijzonder dat hij heeft leren lopen. Moeder verteld mij dat hij een chromosoom afwijking heeft, in de meeste gevallen leren deze kinderen, met die afwijking  niet lopen.

Vanaf zijn geboorte ziet hij slecht. Hij laat mij zien, voelen en ervaren dat hij het bewegen nodig heeft om zo zijn omgeving waar te nemen, zich te oriënteren en te Zijn. Door zo te Zijn, is hij in contact met zich Zelf en anderen.  Zo neemt hij zijn plek in de wereld in. Door te bewegen neemt hij de omgeving waar, dat als oog fungeert. (sensor)

Aan water beleefd hij veel plezier, in bad gaan is dan ook een dagelijks ritueel. Het is net alsof hij elk water druppeltje intens voelt en beleefd. In het water voelt hij zich vrij. In de reis die ik maak met hem in de reading & healing via zijn moeder laat hij mij ook ervaren dat het leven ‘gevierd’ mag worden.

Na een epileptische aanval , waarin hij zijn arm heeft gebroken vinden zijn begeleiders waar hij nu woont het niet verantwoord dat hij alleen loopt. In bad gaan geeft een verhoogde kans op verdrinking. Moeder wil de volle verantwoording op zich nemen als er iets met haar zoon zou gebeuren. Haar zoon moet kunnen lopen! Ze krijgt hierin geen gehoor. Aan het begin van de reading & healing laat haar zoon mij voelen dat het steeds moeilijker voor hem is om zijn levensvreugde en kracht te laat stromen. Hij trekt zich steeds verder terug in zijn ‘eigen’ wereld. Niet alleen dat, hij keert zich ook steeds verder af van zich Zelf en zijn omgeving. Hij verliest zich Zelf langzaam door dat hij zijn levenskracht en vreugde niet vrij kan laten stromen. Door te bewegen ontmoet hij zich Zelf en een ander.

Direct naar de reading & healing krijgt hij een huilbui en lacht hij.

Als ik naar een aantal weken contact opneem met de moeder, zijn er kleine merkbare veranderingen bij haar zoon. Hij is meer ontspannen. De grootste verandering is dat hij weer vrij rond loopt. Zijn begeleiders laten hem LOPEN! De deur naar zich Zelf en de ander is open. Zijn levensvreugde en kracht stroomt.

Beperking. Vind je beperking, ga aan je beperking voorbij.