Leren leven vanuit je kracht.

Onze Aarde bestaat al miljoenen jaren. In vergelijking daarmee beslaat ons Aardse leven niet meer dan 1 bladzijde in een dik boek. Maar niet even minder belangrijk of groots.
Het leven is een geschenk. De kinderen van Nu herinneren ons hier aan. De kinderen van Nu leren ons terug te gaan naar de Essentie. Het kan toch niet zo zijn dat we alleen maar hier zijn om te consumeren.

In een ouder/kind reading bracht een kind zijn moeder en mij terug naar deze Essentie. Wat is belangrijk in het leven.?Wat doet er toe: leren leven vanuit je kracht.

Het kind was niet aanwezig tijdens de ouder/kind reading, ik maakte gebruik van mijn telepathisch vermogen. Communiceer telepathisch met het kind. Vanaf het moment dat ik op zielniveau contact maak met dit kind, legt hij mij het woord: duurzaamheid in mijn mond. Nu is het woord duurzaamheid een container begrip geworden. Dit is voor mij geen obstakel. Ik volg de energie, geef daar woorden aan.

Zijn moeder maakt zich zorgen over zijn gezondheid .Vraagt zich geregeld af, wat er in het hoofd van haar kind omgaat. Haar kind is vanaf zijn geboorte, heel veel ziek. Hij heeft in zijn jonge jaren al veel tijd door gebracht in ziekenhuizen. Het kind deelt de pijn niet van zijn moeder. Wil het ook niet voeden.

Zijn missie in dit leven is zijn aandacht richten op wat voor hem waardevol is: de energie die hij heeft optimaal leert te gebruiken.
Op momenten dat hij zich terug trekt in zich zelf, waarin hij niet aanspreekbaar is voor zijn omgeving. Ook niet op uitnodigingen in gaat van zijn omgeving. Zijn o.a. van die momenten waarin zijn moeder zich zorgen maakt over hem, geen contact krijgt met haar kind. Zich afvraagt wat er allemaal omgaat in het hoofd van haar kind. Voor haar kind zijn dat van die momenten waarin hij zijn energie op een natuurlijke manier bewaakt en beschermt. Zich oplaad, herstelt van zijn inspanningen. Die (vele) momenten heeft hij nodig op een dag. Als ik de energie vertaal van haar zoon in woorden, is dit een eyeopener voor de moeder. Ze ervaart en ziet nu de momenten waarin er wel optimaal contact is met haar zoon, ook in de momenten dat hij zich terug trekt.
Haar zoon zorgt goed voor zich zelf. Gaat op tijd naar bed, neemt gedurende de dag de rust die hij nodig heeft.
Is vooral niet bezig met wat hij niet kan!. Dat is best veel als je hem vergelijkt met leeftijdgenootjes. (De moeder heeft hierin een waardevolle bijdrage geleverd. Door op school en directe omgeving samen met haar zoon alles omtrent zijn ‘ziekte’ transparant te maken. Zodat hij zich zelf kan zijn.) Besteed aandacht aan wat hij graag wil. Daar heeft hij wonderlijk genoeg voldoende energie voor: door het goed te bewaken. Zijn levenskracht en vreugde stroomt, door de juiste focus. Zijn fysieke klachten beperken hem hier niet in.

Zijn moeder begrijpt nu nog beter waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet.Ze ziet de kracht van haar kind, leert steeds beter zorg dragen voor haar eigen pijn.

Ouder/kind reading & healing helpt jouw inzicht te krijgen in je gezinssituatie, om je kind en jezelf beter te begrijpen en te begeleiden. Het kan een echte eyeopener zijn, je krijgt die informatie en handvatten aangereikt die leiden tot rust en zorgen voor de juiste beweging en groei. Vaak is een sessie al voldoende. Bij een ouder/kind reading hoeft niet altijd het kind bij aanwezig te zijn. Lees verder onder het kopje ouder/kind reading.

Veel kinderen van nu maken het onzichtbare, zichtbaar.

Veel kinderen van nu maken het onzichtbare, zichtbaar.

Ze zien dingen die voor hun zichtbaar zijn maar voor de meesten volwassenen onzichtbaar zijn. Wat ze zien, ervaren ze als normaal. Ze zien overledenen. Deze overledenen zijn meestal familieleden zoals opa’s en oma’s.  Dit is geen nieuw gegeven. Als een kind het onzichtbare, zichtbaar maakt is dat iets wat bij het kind hoort. Deze mooie gave hoort bij hen.

Al vele mensengeneraties zijn kinderen met deze gave uitgerust. Nieuw is dat in deze tijd ouders meer open staan voor deze gave, en hun kinderen hierin steunen. Deze steun is belangrijk voor deze kinderen om hun gave te behouden en verder te ontwikkelen.  De natuurlijke band zo te behouden met hun dierbaren die over zijn. Het zien van deze overledenen kan problemen geven voor een kind als zijn omgeving negatief reageert op wat het ziet. Of als er geen veilige ruimte is voor het kind om zich hierover te uiten. Het kind kan ook angstig reageren op wat het ziet, omdat ze een opa of oma zien die ze niet gekend hebben. Zo van wie is die vrouw die naast opa zit. Vaak verschijnen overleden, of beter gezegd zien kinderen ze, als ze in rust zijn. Op het moment dat ze gaan slapen.  Kinderen kunnen dan angstig of onrustig reageren, omdat er tegen hun gepraat wordt. Als reactie hierop kan het zijn dat ze met het licht aan willen slapen.  Heel druk zijn voordat ze gaan slapen om zo dat wat ze ‘zien’ op die manier te negeren.

Vaak gaan kinderen ook op een hele natuurlijke manier om met wat ze ‘zien’. Zo vertelde mij een kind dat zijn overleden oma hem kwam troosten in een  tijd dat hij het moeilijk had. Dit kind was pas van basisschool veranderd. De nieuwe omgeving maakte hem onzeker. Als hij in bed lag te huilen kwam zijn overleden oma hem troosten.  Deze lieve troostende energie van zijn oma maakte hem sterker en rustiger. Het hielp hem om op de nieuwe basisschool al gauw nieuwe vrienden te maken en zich thuis te voelen op de nieuwe school. In het aardse leven hadden deze jongen en zijn oma een sterke band. Nu ze niet meer deel uitmaakt van het aardse leven blijft deze band bestaan.          Liefde overwint alles.

Naast het zien van overledenen kunnen kinderen ook lichtwezens, engelen, en gidsen zien. Zij helpen de kinderen, bij hun missie: levensdoel. De missie van deze kinderen is hard nodig, om eeuwen oude patronen van samenleven en samenwerken af te breken. Deze kinderen hebben niets met etiketten die de samenleving hen geeft. Ze willen op gelijke voet staan, een gesprek als gelijkwaardige vanuit een open houding met begrip. We zijn allemaal omringt door lichtwezens, engelen, overleden dierbaren en gidsen. Alleen deze kinderen communiceren met hen, krijgen onderricht van hen, om zo sterker te worden in hun missie en te helpen bij hun levenstaken.

De juiste spirituele begeleiding van deze kinderen is belangrijk. Via reading/healing en persoonlijke begeleiding help ik kinderen en ouders.