Niets is zoals het lijkt. Ik ben een andere jij: In Lake’ch

Niets is zoals het lijkt. Ik ben een andere jij: In Lake’ch.

Ik ben in het huis van een vriendin. Als ik bij haar naar het toilet ga, word ik getrokken naar het schild van een reuzenschildpad. Het grote schild, waar eens een schildpad in huisde, neemt een hoek in van haar overloop. Het schild heeft een grote aantrekkingskracht op mij. Het herinnert mij aan mijn vakantie op Zakynthos, waarin ik in zee en op het strand grote waterschildpadden ontmoette. De laatste tijd ontmoet ik de schildpad in mijn dromen.
Het schild nodigt mij uit om het aan te raken. Beetje overrompeld door deze uitnodiging kijk ik om mij heen. Als of ik elk moment betrapt kan worden. Door wie….? Voor wat…? Loop dan toch zonder aarzeling naar het schild van het reuzenschildpad. Leg mijn hand op het schild. Laat mijn hand daar even rusten. Om zo nog dieper te kunnen voelen en waar te nemen met mijn innerlijk oog. Ik hoor: ‘Ik ben een andere jij ‘. Geschrokken trek ik mijn hand terug van het schild, en zet een stap naar achteren. Ik ben een andere jij, dreunt het nogmaals door mij heen. Ik beantwoord het met een houding van :. ja, ja een schildpad. Ik vergeet het voorval.


Al snel komt de ontmoeting weer terug in mijn herinnering. Ik word er op een grappige manier door de kinderen aan herinnert. Het zoontje van een van mijn broers deelt een zakje koekjes met mij. Het eerste koekje wat ik uit het zakje pak is een koekje met de afbeelding van een schildpad. Diezelfde avond verteld de zoon van een andere broer van mij heel enthousiast over een schildpad.

Waarom reageerde ik zo neerbuigend en afwijzend op het bericht van het reuzenschildpad: ik ben een andere jij.? Als of ik meer ben.

In de weken daarop ontmoet ik de schildpad als een leraar. Het schildpad leert mij om een andere/ diepere verbinding aan te gaan met Moeder Aarde. Waarin al haar levende wezens gelijk zijn. Ik leef dankzij de energie van Moeder Aarde. Daarin wordt een dieper ontwaken van mij gevraagd. Alles wat Moeder aarde schept is een onmisbaar deel uit de wijze kringloop van het leven. Ook ik maak deel uit van deze kringloop. Niet meer en niet minder!

Ik ben een andere jij: In Lak’ech, antwoord ik het schildpad .