Wat er op mijn pad komt als ziener en heler tijdens energetische huisreiniging.

Wat er op mijn pad komt als ziener en heler tijdens energetische huisreiniging.

Een ouder paar benaderd mij met de volgende hulp vraag voor hun kind: het kind heeft last van nachtmerries, ziet dingen die zij niet zien. Voelt zich in bepaalde ruimtes van het huis niet prettig en durft daar niet alleen te zijn of naar toe te gaan.

Als ik in het huis ben, verbind ik mij met de energie van het huis en de plek, en maak op zielsniveau contact met het kind. Op dat moment gaat voor mij de energie lopen, mijn werk als ziener en heler start.  Alle energie die nodig is om gezien te worden en wat daarin geheeld en gezuiverd mag worden, waarom het kind nachtmerries heeft en dingen ziet en in bepaalde ruimtes van het huis niet alleen durf te zijn, worden voor mij zichtbaar. Ook dat wat niet genoemd is en in de “tijd’ staat om geheeld te worden wordt zichtbaar. Alles wat ik waarneem (voel, hoor en zie) vertel ik aan de ouders, overleg met hen wat geheeld en gezuiverd mag worden. Daarin ben ik als heler en ziener verbonden met het Groter Geheel.

Op zielniveau maak ik contact met het kind en communiceer telepathisch met het kind. Het kind laat mij “zien” en neemt mij daarin bij de hand ( niet letterlijk) en laat mij ervaren en  zien hoe hij droomt en wat hij droomt.

Even voor de duidelijkheid ik weet nooit van te voren hoe het loopt: ik volg de energie. Alle informatie die ik krijg, deel ik met de ouders. Zij krijgen heel veel info en inzichten over hun kind.

Het kind heeft veel dromen met het thema: oorlog. Ouders bevestigen dit. Als ik in de kelder kom ontdek ik waarom het kind deze dromen droomt. Ik tref daar de ziel aan van een vrouw, die nog niet weet  dat ze dood is. Door mij met haar te verbinden, krijg ik haar verhaal te zien en te horen in het stuk dat nodig is waarvoor ik gekomen ben.

De kelder was tijdens de tweede wereldoorlog verbonden met een geheim gangenstelsel , waarin je ondergronds de stad uit kon.  Dit gangenstelsel gebruikte zij om Joodse kinderen in de tweede wereldoorlog, elders een veilig onderkomen te geven. De vrouw is tijdens een razzia gedood. Het kind pikte de energie van deze vrouw op. Verwerkte dit in zijn dromen. Hielp daarin op een bepaald niveau deze vrouw om haar te “bevrijden”, wat belastend is voor het kind. Verwerkt in zijn droom ook weer zijn eigen ervaring in wat hij ziet en niet kan uiten.

Samen met de engelen en lichtwezens, laat ik de vrouw weten dat ze dood is, en begeleiden wij haar naar het licht. De vrouw is dankbaar dat ze nu naar het licht mag gaan. Ze nam haar taak om de Joodse kinderen een veilig onderkomen te geven zo serieus, dat ze niet besefte dat ze al dood was. Alles wat daarin gezien of geheeld mag worden vindt plaats. Ik zuiver de kelder en ook alle andere ruimtes waarin de energie voor het kind belastend is. Telepathisch communiceer ik met het kind, om hem af te stemmen op de nieuwe energie en  vertel wat er gebeurd is. Geef daarin alle info die vrijkomt, door aan de ouders. Wat ik hierboven beschrijf is een klein stukje van wat ik deed tijdens deze energetische huisreiniging. De ouders krijgen tijdens de sessie veel info en handvatten aangereikt om het kind beter te begrijpen in wat het “ziet en voelt”, in wat zij niet “zien of voelen”.

Als ik een aantal weken naar de energetische huisreiniging contact heb met de ouders. Heeft het kind geen nachtmerries meer waarin zijn dromen verbonden zijn met de vrouw die in de tweede wereldoorlog in het  huis gedood is. Bij de ouders en het kind is rust. Ouders vinden een weg naar elkaar en het kind om vorm te geven aan, hoe ze hun kind kunnen begeleiden in wat het “ziet en voelt”. Wat zorgt voor de juiste beweging en groei van het kind.

 

Energetische huisreiniging.

Als ik ter plekke mijn werk doe komt er een liefdevolle verrassende boodschap aan het licht……

Voordat ik aan huis kom voor een energetische huisreiniging gaat daar een telefoongesprek aan vooraf. Hoe minder info  ik krijg, hoe beter ik mijn werk als ziener en heler kan doen.

Zo kreeg ik een aanvraag van een vrouw voor een energetische huisreiniging die een nieuwe start heeft gemaakt in haar huis. Ik bel haar om een afspraak te maken en in te ‘te voelen’  wat ik voor haar kan betekenen.   Als ik ter plekke mijn werk doe komt er een liefdevolle verrassende boodschap aan het licht voor haar……

In het huis van de vrouw, verbind ik mij met de energie van het huis en de plek, en maak op zielniveau contact met de vrouw . Op veel plekken in het huis voelt de energie zwaar. Als ik contact maak met de energie en op zielniveau afgestemd blijf met de vrouw maak ik de energie ‘zichtbaar ’voor haar. Ik vertel haar wat ik ‘zie en voel’.  Dit doe ik altijd bij een energetische huisreiniging. De energie die ‘vertrekt’ en  gezuiverd wordt, krijgt zo een extra duw naar buiten, om de nieuwe energie die binnen komt te vervangen. De oude energie die eruit kan, is energie van gebeurtenissen die nog vrij recentelijk hebben plaats gevonden. Op plekken in het huis voelt de energie als een zware onweersbui: spanningen, verdriet, angst, woede, etc. Energie van twee mensen die in ‘gevecht  zijn’, om elkaar los te laten.  De info die de vrouw krijgt geeft haar inzichten het helpt haar om alles positief te verwerken, en dat wat nog aan het ‘licht’ moet komen, zichtbaar wordt gemaakt. Emoties die nog niet goed stromen in haar krijgen een boost. Ze krijgt ook inzicht in wat de relatie haar geleerd heeft. Er gebeurd zoveel te gelijk. Als ziener en heler verbind ik alles met elkaar, de stroom van informatie die naar buiten komt wordt zo overzichtelijk en brengt evenwicht.

In het begin van de sessie voel ik in een hoek van de woonkamer een beschermende energie. Ik krijg op dat moment niet helder wat de energie te vertellen heeft. Ik weet uit ervaring dat energie de tijd nodig heeft om naar de oppervlakte te komen. Als ik alle ruimtes met de vrouw in het huis heb bezocht. Word ik getrokken naar de energie die ik in het begin van de sessie waarnam. Een energie die beschermend voelt en nog niet zichtbaar is. Wordt nu ‘zichtbaar’. Het is de energie van een ziel die nog niet over is. De ziel is niet aan het huis verbonden, maar aan de vrouw. Het is een vriend van haar die nog niet zolang geleden is overleden. De vrouw weet meteen over wie ik het heb. Er komt een liefdevolle verrassende boodschap aan het licht voor haar…de ziel is een vriend van haar en heeft er bewust voor gekozen om nog niet naar het licht te gaan om haar te beschermen en samen op zielsniveau aan een zelfde thema te werken. De liefdevolle en beschermende energie van deze vriend raakt ons beide diep. Nu kan hij gaan, we begeleiden hem samen met de engelen en de lichtwezens vanuit een liefdevol en dankbaar hart naar het licht.

Alles is energie. Zelfs je gedachten. Denk er maar aan hoe woorden en gedachten je energie geven of juist niet. Alles wat recentelijk of in het verleden heeft plaatsgevonden heeft invloed op je. Wanneer de energie in je huis een negatief effect heeft op je. Is het goed om erover na te denken om je huis energetisch te reinigen.