Mij herinneren wie IK BEN, en wat ik hier te doen heb.

Mij herinneren wie Ik Ben, en wat ik hier te doen heb.

Het levenspad vertelt het verhaal van je levensreis op basis van je geboortedatum uit de Maya tzolkin kalender. Ik bewandel het pad van de Rode Maan. De Rode Maan staat bij mij op toon 1.


Dit zegel geeft het thema aan in mijn leven. Het laat zien wat de rode draad is in mijn leven. Het gaat over het vermogen mij te blijven herinneren wie Ik Ben : goddelijk wezen. Kernwoorden die bij dat zegel de Rode Maan horen zijn voelen, stromen, zelf herinnering. Toen ik dit voor het eerst hoorde, gaf dat een groot aha moment in mij. Van oh zit dat zo. Tegelijkertijd ook van had ik dat maar eerder geweten……


Het is voor mij een hele ontdekkingsreis geweest om onderscheid te leren maken voel ik mezelf of voel ik de ander. Wie is wie? Als kind nam ik de wereld meer waar vanuit het voelen. Dat is voor mij een natuurlijke manier van zijn. Richtte me meer op de energie achter de persoon. Dat gaf mij een ander beeld over die persoon. Ik vond het verwarrend, woorden lieten me vaak iets anders horen dan dat ik met mijn innerlijk oog zag of voelde. Ik ontving een beeld van iemands innerlijke en over zijn gemoedstoestand.

Nu neem ik nog steeds op deze manier waar. Mijn valkuil of kracht is dat ik de ware aard van de ander zie door de daad heen. Zo een eindeloos geduld heb met iedereen. Door vallen en opstaan geleerd mijn grenzen aan te geven. Mijn kracht van binnenuit leren opbouwen om goed bij mijn centrum te blijven. Gehoor te geven aan mijn behoeftes om zo mijn levenspad te bewandelen.

Werken met mijn gevoel dat is mijn rode draad en grote uitdaging in mijn leven. Voelen is mijn kracht maar heeft mij ook vaak ontkracht. Nu ervaar ik steeds meer hoe die twee vriendschap sluiten. Leer ik om de dingen daar te laten waar ze horen, en niet verantwoordelijk ben voor de gemoed toestand van de ander.

Voor mij is het makkelijk om mij met alles en iedereen te verbinden. Ik voel makkelijk de ander aan. Contact met bv. natuurwezens of met lichtengelen, zielen die al over zijn is voor mij net zo echt als elk ander contact. Hier gaat een hele leerschool aan vooraf, om een zuiver kanaal te kunnen zijn: helder weten, helder voelen helder horen, helder zien is niet iets wat ik in een opleiding heb geleerd. Het hele universum is toegankelijk het zichtbare en onzichtbare.

Iedereen kan in contact treden met alles en iedereen. Zo heb ik mij dat stap voor stap weer kunnen herinneren. Het begeleiden van o.a. zielen die nog niet over zijn te begeleiden naar thuis.
Daar zie ik nu een duidelijke op bouw in, hoe mijn leerschool daarin verlopen is.

Zo heb ik jaren lang gewoond in een huis wat vroeger een mortuarium is geweest. Op het moment dat ik daar ging wonen wist ik dat niet. Daar zijn veel zielen naar mij toe gekomen die nog niet de weg naar huis hadden gevonden. Voelde mij vaak net zo’n uitzendkracht van boven. Op sommige momenten was het een druk spreekuur bij mij op de bank in huis. Klaar met mijn ‘aardse werk’ begon mijn werk als uitzendkracht van boven. Natuurlijk had ik daar een vrije keus in om daar wel of niet gehoor aan te geven. Dat leerde ik ook wel, om duidelijk aan te geven vanavond niet. Het enige wat ik hoefde te doen is mij voor deze ‘dwalende zielen’die nog aards zijn(zo noem ik ze maar) open te stellen. Hun verhaal te horen om zo dat te doen wat geheeld kan worden, de liefde te laten stromen, compassie tonen en hen de weg te wijzen naar thuis. De engelen van de Elohim zijn hierin mijn leraren en begeleiders. Samen met hen begeleid ik de zielen naar huis.

Mijn scholing hierin was op een gegeven moment klaar dat ontdekte ik toen ik van een vakantie naar huis reed. Vaak deed ik zielenwerk in de auto, maar tot mijn verbazing was er een soort rust in en om mij, muziekje aan. Geen werk! Het eerste wat ik dacht toen ik dit ontdekte: misschien hebben ze mij ontslagen als uitzendkracht van boven doe ik mijn werk niet goed. Was even helemaal van slag. Het had zolang bij mijn dagelijks werk gehoord. Dat was gelukkig niet zo. Alles wat ik kon leren in het zielenwerk was geleerd. Nu kon ik het vrij oppakken. Mijn leerschool ging verder, maar ik genoot ook even van de rust die er viel. Zo gaat mijn opleiding: herinneren wie Ik Ben en wat ik hier te doen heb verder.
Ik werd opgeleid om steeds grotere groepen zielen te begeleiden. (zie het verhaal: geschenk uit de hemel, deel 5) Het kunnen waarnemen van fijn stoffelijke energieën en mij daar steeds verder in ontwikkelen is een hele weg.
Mijn lessen om mij weer te herinneren wie ik ben en een diep verlangen om dienstbaar te zijn, heb ik niet willen missen.
Uniek vind ik het wat ik mag doen. Het is dan ook één van mijn specialiteiten om mensen in contact te brengen met hun dierbaren die over zijn. Ik zoek ze niet bewust op, het komt op mijn pad.
Het werk als heler wat ik hierin mag doen maakt mij blij en raakt mij altijd diep. Nu zie ik een duidelijke lijn, in hoe ik mij herinner en geleid word in wie Ik Ben en wat ik hier te doen heb. Soms werd ik er ook in geduwd, zo van nu pak die kracht op.

Rode Maan levens pad: het vermogen om mij te blijven herinneren in wie Ik Ben en wat ik hier te doen heb. Diep harts verlangen om dienstbaar te zijn aan de wereld.

Wat er op mijn pad komt als ziener en heler tijdens energetische huisreiniging.

Wat er op mijn pad komt als ziener en heler tijdens energetische huisreiniging.

Een ouder paar benaderd mij met de volgende hulp vraag voor hun kind: het kind heeft last van nachtmerries, ziet dingen die zij niet zien. Voelt zich in bepaalde ruimtes van het huis niet prettig en durft daar niet alleen te zijn of naar toe te gaan.

Als ik in het huis ben, verbind ik mij met de energie van het huis en de plek, en maak op zielsniveau contact met het kind. Op dat moment gaat voor mij de energie lopen, mijn werk als ziener en heler start.  Alle energie die nodig is om gezien te worden en wat daarin geheeld en gezuiverd mag worden, waarom het kind nachtmerries heeft en dingen ziet en in bepaalde ruimtes van het huis niet alleen durf te zijn, worden voor mij zichtbaar. Ook dat wat niet genoemd is en in de “tijd’ staat om geheeld te worden wordt zichtbaar. Alles wat ik waarneem (voel, hoor en zie) vertel ik aan de ouders, overleg met hen wat geheeld en gezuiverd mag worden. Daarin ben ik als heler en ziener verbonden met het Groter Geheel.

Op zielniveau maak ik contact met het kind en communiceer telepathisch met het kind. Het kind laat mij “zien” en neemt mij daarin bij de hand ( niet letterlijk) en laat mij ervaren en  zien hoe hij droomt en wat hij droomt.

Even voor de duidelijkheid ik weet nooit van te voren hoe het loopt: ik volg de energie. Alle informatie die ik krijg, deel ik met de ouders. Zij krijgen heel veel info en inzichten over hun kind.

Het kind heeft veel dromen met het thema: oorlog. Ouders bevestigen dit. Als ik in de kelder kom ontdek ik waarom het kind deze dromen droomt. Ik tref daar de ziel aan van een vrouw, die nog niet weet  dat ze dood is. Door mij met haar te verbinden, krijg ik haar verhaal te zien en te horen in het stuk dat nodig is waarvoor ik gekomen ben.

De kelder was tijdens de tweede wereldoorlog verbonden met een geheim gangenstelsel , waarin je ondergronds de stad uit kon.  Dit gangenstelsel gebruikte zij om Joodse kinderen in de tweede wereldoorlog, elders een veilig onderkomen te geven. De vrouw is tijdens een razzia gedood. Het kind pikte de energie van deze vrouw op. Verwerkte dit in zijn dromen. Hielp daarin op een bepaald niveau deze vrouw om haar te “bevrijden”, wat belastend is voor het kind. Verwerkt in zijn droom ook weer zijn eigen ervaring in wat hij ziet en niet kan uiten.

Samen met de engelen en lichtwezens, laat ik de vrouw weten dat ze dood is, en begeleiden wij haar naar het licht. De vrouw is dankbaar dat ze nu naar het licht mag gaan. Ze nam haar taak om de Joodse kinderen een veilig onderkomen te geven zo serieus, dat ze niet besefte dat ze al dood was. Alles wat daarin gezien of geheeld mag worden vindt plaats. Ik zuiver de kelder en ook alle andere ruimtes waarin de energie voor het kind belastend is. Telepathisch communiceer ik met het kind, om hem af te stemmen op de nieuwe energie en  vertel wat er gebeurd is. Geef daarin alle info die vrijkomt, door aan de ouders. Wat ik hierboven beschrijf is een klein stukje van wat ik deed tijdens deze energetische huisreiniging. De ouders krijgen tijdens de sessie veel info en handvatten aangereikt om het kind beter te begrijpen in wat het “ziet en voelt”, in wat zij niet “zien of voelen”.

Als ik een aantal weken naar de energetische huisreiniging contact heb met de ouders. Heeft het kind geen nachtmerries meer waarin zijn dromen verbonden zijn met de vrouw die in de tweede wereldoorlog in het  huis gedood is. Bij de ouders en het kind is rust. Ouders vinden een weg naar elkaar en het kind om vorm te geven aan, hoe ze hun kind kunnen begeleiden in wat het “ziet en voelt”. Wat zorgt voor de juiste beweging en groei van het kind.